Oferta

Pod pojęciem "kompleksowe usługi informatyczne" kryje się kombinacja wiedzy, zasobów sprzętowych oraz wsparcia technicznego świadczonego naszemu Klientowi.

Oferujemy usługi informatyczne dla firm i osób prywatnych. Usługi komputerowe kierujemy szczególnie jednak dla małych i średnich przedsiębiorstw, dla których wsparcie IT na zlecenie, bądź korzystanie z zasobów zewnętrznych jest korzystniejsze finansowo niż zatrudnienie informatyka na stałe.

Oferowane przez nas usługi z dziedziny informatyki to m.in.:

 

administracja i konfiguracja serwerów (Windows, Linux, Mac);

podpis elektroniczny (pomoc przy wdrażaniu);

kompleksowa opieka informatyczna firm;

projektowanie i tworzenie sieci internetowych WiFi, LAN, MAN i WAN;

zaawansowane wdrożenia systemów informatycznych;

aplikacje bazodanowe obsługiwane przez strony WWW;

administrację oraz zaawansowaną konfigurację routerów;

zarządzania bezpieczeństwem sieci komputerowych;

dostęp do Internetu w technologii tradycyjnej i bezprzewodowej;

instalację systemów operacyjnych i oprogramowania;

wirtualizację serwerów oraz sieci tele - informatycznych;

doradztwo przy zakupie i doborze sprzętu komputerowego oraz oprogramowania;

archiwizacja danych oraz "informatyka śledcza";

odzyskiwanie danych i ich zabezpieczanie przed ponowną utratą;

naprawę komputerów, stacji roboczych i serwerów;

serwis komputerowy oraz pozostałe usługi komputerowe i internetowe...


Nasze działania nie ograniczają się jedynie do roli zarządzania zasobami oraz usługami informatycznymi przedsiębiorstwa. Poprzez systematyczne zadnia polegające na weryfikacji poprawności działania zaplecza IT, usuwaniu usterek oraz natychmiastowej reakcji w przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej, gwarantujemy bezpieczeństwo i optymalizacje pracy przedsiębiorstwa.

Nasza oferta jest najlepszym sposobem na ograniczenie kosztów oraz podniesienie jakości działalności, ponieważ redukuje koszty związane z utrzymywaniem wewnętrznych działów wsparcia IT
i co za tym idzie pozwala na skupienie większej uwagi na podstawowej działalności biznesowej.