Szkolenia

Dysponując wieloletnim doświadczeniem obsługi informatycznej oraz ewidencji zdarzeń gospodarczych w spółkach o różnym profilu działalności oferujemy szkolenia z zakresu obsługi i konfiguracji oprogramowania wspomagającego pracę w przedsiębiorstwie w szczególności:

 

Microsoft Windows

Microsoft Office

Program Płatnik, EPfron

 

Programy finansowo-księgowe

Programy płacowe

Programy wspomagające proces sprzedaży

Programy do obsługi gospodarki magazynowej

Elektroniczny obieg dokumentów

 

Dysponując wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie informatyki stosowanej
w przedsiębiorstwach oferujemy specjalistyczne szkolenia w obszarach:

 

Budowa i konfiguracja sieci przewodowych i bezprzewodowych

Administracja siecią i sprzętem komputerowym oraz urządzeniami peryferyjnymi

Archiwizacja i zabezpieczenie danych

Konfiguracja zabezpieczeń lokalnych stanowisk komputerowych oraz systemów serwerowych

 

Świadczymy usługi dla przedsiębiorstw o różnym profilu działalności.
Analizujemy sferę elektronicznej ewidencji dokumentacji zaistniałych w przedsiębiorstwie zdarzeń gospodarczych będących podstawą do ujęcia w księgach rachunkowych ...
Analiza platform baz danych relacji systemów wspomagających przesył, zarządzanie, ewidencję